Czego potrzebujesz?

 

Projekty unijne

Realizujemy działania w ramach projektu „Granty na badania i rozwój” realizowanego przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, Poddziałania 1.2.2 Bon na usługi badawcze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Grant 2/50

Celem przedsięwzięcia jest opracowanie i wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa ulepszonej usługi wynajmu maszyn budowlanych. Planowanym efektem jest wzrost zysku firmy oraz poprawa jakości świadczonych usług wynajmu sprzętu budowlanego.


Wartość projektu
125 706,00 PLN
Wkład funduszy europejskich
81 760,00 PLN
Oferujemy także usługę transportu maszyn na terenie Białegostoku oraz okolic.
Przy pierwszym wypożyczeniu pobierane jest podwójne zabezpieczenie zwrotne.
Podczas rejestracji wymagany jest dokument tożsamości zawierający aktualne zdjęcie.